Legislatívny rámec TK a EK

Články / Všeobecné

Legislatívny rámec technickej a emisnej kontroly

V zmysle platnej legislatívy Európskej únie, ktorá platí na území SR od roku 2005 musia tieto kontroly vykonávať všetky vozidlá prihlásené v evidencii vozidiel v presne stanovených lehotách. Vozidlo musí absolvovať technickú kontrolu do 4 rokov od prvej evidencie vozidla, následne sa kontrola vykonáva každé 2 roky, rovnako je to aj v prípade emisnej kontroly u vozidiel so schváleným katalyzátorom..

Kontroly musia pravidelne absolvovať aj vozidlá, na ktorých sa nejazdí. Frekvencia kontrol by mala zohľadňovať vek vozidla a počet najazdených kilometrov  za 1 rok (obzvlášť sanitky, taxíky, dodávky, hromadná doprava...).

Vykonávanie technických, či emisných kontrol sa riadi novelou zákona č. 365/2012 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemkovej komunikácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Intervaly technických kontrol upravuje novelizovaná vyhlášky č. 90/2013 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2013 a intervaly emisných kontrol stanovuje vyhláška 235/1996 Z.z.  v znení neskorších predpisov.

Nakoľko existuje v našej krajine približne 128 staníc technickej kontroly  a 255 staníc emisnej kontroly ich zanedbávanie nemá reálne opodstatnenie.


20.7.2017 / stkonline.sk

Overenie TK/EK vozidla


  1. Ako opraviť chybu v systéme overovania vozidiel?
  2. Overenie kilometrov už iba cez ODO-PASS
  3. Dovoz vozidla zo zahraničia
  4. Nižšie pokuty a viac staníc technickej kontroly
  5. Otvorenie siete STK
  6. Informácie o cookies
Image

Porovnajte si ceny PZP

6.2.2019 / stkonline.sk

Porovnajte si ceny povinného zmluvného poistenia pre vaše vozidlo. Neupredňostňujeme žiadnu poisťovňu a porovnania obsahujú všetky...

Čítaj ďalej