Aké doklady predložiť pri TK, EK, KO?

Články / Poradenstvo

Čo si treba priniesť?

Pri technickej kontrole:

 1. Vozidlo
 2. Osvedčenie o evidencii (OOE, technický preukaz) – veľký aj malý, alebo nový (je len veľký) – v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii – fotokópiu OOE a doklad o zadržaní OOE
 3. Osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha
 4. Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu
 5. Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly

Pri emisnej kontrole:

 1. Vozidlo
 2. Osvedčenie o evidencii (OOE, technický preukaz) – veľký aj malý, alebo nový (je len veľký) – v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii – fotokópiu OOE a doklad o zadržaní OOE
 3. Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu

Pri kontrole originality:

Okrem preukazu totožnosti sa predkladajú aj tieto doklady:

 1. Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike, osvedčenie o evidencii,
 2. Ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie, ale podlieha prihláseniu do evidencie,
  • Doklad o nadobudnutí vozidla,
  • Osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované,
  • Doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; (predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii)
 3. Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie,
  • Technické osvedčenie vozidla,
  • Doklad o nadobudnutí vozidla, predkladá sa len v prípade jednotlivého dovozu.

21.5.2017 / stkonline.sk

Overenie TK/EK vozidla


 1. Overenie kilometrov už iba cez ODO-PASS
 2. Overenie vozidla z Českej republiky
 3. Ako opraviť chybu v systéme overovania vozidiel?
 4. Dovoz vozidla zo zahraničia
 5. Nižšie pokuty a viac staníc technickej kontroly
 6. Otvorenie siete STK
Image

Porovnajte si ceny PZP

6.2.2019 / stkonline.sk

Porovnajte si ceny povinného zmluvného poistenia pre vaše vozidlo. Neupredňostňujeme žiadnu poisťovňu a porovnania obsahujú všetky...

Čítaj ďalej