Overenie STK

Zadajte ŠPZ vozidla:

Zadať VIN kód

Zadajte VIN:

Zadať EČV

Dostupné údaje o vozidle:

  • Dátum prvej evidencie vozidla
  • Termín platnosti technickej a emisnej kontroly
  • Overenie v evidencii odcudzených vozidiel v SR (MINV)
  • Údaje z technického preukazu vozidla
  • Identifikačné číslo motora
  • Emisie a spotreba vozidla
  • Rozmer a druh pneumatík

 


Online služby overenia STK vozidla (TK/EK/KO)


Kontrola originality vozidiel


Pokiaľ vozidlo absolvovalo kontrolu originality, je možné preveriť vozidlo online a to zadaním evidenčného čisla vozidla, VIN čísla, alebo čísla kontrolnej nálepky z kontroly originality.


Overenie technickej kontroly


Systém overovania technickej kontroly zabezpečuje spoločnosť TESTEK, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel. Spoločnosť Testek momentálne systém overenia TK vozidla neprevádzkuje.


Overenie emisnej kontroly


Emisnú kontrolu je možné overiť pomocou evidenčného čísla vozidla, VIN čísla, čísla protokolu emisnej kontroly, čísla osvedčenia emisnej kontroly alebo čísla nálepky EK.