Overenie vozidla

Zadajte ŠPZ vozidla:

Zadať VIN kód

Zadajte VIN:

Zadať EČV

Dostupné údaje o vozidle:

  • Dátum prvej evidencie vozidla
  • Termín platnosti technickej a emisnej kontroly
  • Overenie v DB odcudzených vozidiel v SR (MINV)
  • Údaje z technického preukazu vozidla
  • Identifikačné číslo motora
  • Emisie a spotreba vozidla
  • Rozmer a druh pneumatík


Online služby overenia vozidla


Kontrola originality vozidiel


Pokiaľ vozidlo absolvovalo kontrolu originality, je možné preveriť vozidlo online a to zadaním evidenčného čisla vozidla, VIN čísla, alebo čísla kontrolnej nálepky z kontroly originality.


Overenie platnosti PZP


Na overenie platnosti povinného zmluvného poistenia vozidla slúži aplikácia Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Zadaním ŠPZ vozidla je možné zistiť či a dokedy má vozidlo platné povinné zmluvné poistenie.


Overenie platnosti dialničnej známky


Elektronickým systémom výberu a evidencie úhrady diaľničných známok v Slovenskej republike zabezpečuje spoločnosť SkyToll, a. s.. Zadaním Evidenčného čísla vozidla je možné zistiť či a dokedy má vozidlo platnú dialničnú známku.


Overenie kradnutých vozidiel


Skontrolovať či vozidlo nebolo odcudzené je možné v evidencii odcudzených motorových vozidiel. Možno vyhľadávať podľa VIN čísla alebo EČ.


Overenie vozidiel v leasingu SR


Pred kúpou ojazdeného vozidla je vhodné preveriť či dané vozidlo nepatrí leasingovej spoločnosti v SR.


Uvedené údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.