Overenie vozidla

Zadajte ŠPZ vozidla:

Zadať VIN kód

Zadajte VIN:

Zadať EČV

Dostupné údaje o vozidle:

 • Dátum prvej evidencie vozidla v SR a zahraničí
  (zistíte či bolo vozidlo dovezené zo zahraničia)
 • Termín platnosti technickej a emisnej kontroly
 • Overenie v DB odcudzených vozidiel v SR (MINV)
 • Údaje z technického preukazu vozidla
 • Identifikačné číslo motora, emisie a spotreba vozidla, rozmer a druh pneumatík
 • Platnosť PZP vozidla
 • Overenie vozidiel v leasingu SR
 • Overenie ťarchy vozidla
 • Kontrola diaľničnej známky
 • História kilometrov (ODO-Pass) - návod
 • História servisu vozidla (CarVertical)