Stáčanie kilometrov sa už viac nevypláca

Články / Všeobecné

Stáčanie kilometrov sa už viac nevypláca

Stáčanie kilometrov sa od marca už nevypláca. Platí totiž novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách zakazujúca manipuláciu s najazdenými kilometrami.

Súčasťou uvedenej novely je zároveň prísny zákaz poskytovania služieb spojených s pretáčaním odometrov (počítadlom najazdených kilometrov v automobiloch).

Dotýka sa to predovšetkým všetkých predajcov a autobazárov ponúkajúcich vozidlá so stočenými kilometrami.

Z okruhu zodpovedných nie sú vyňatí ani tí, ktorí takéto vozidlo ponúkajú na predaj, hoci sa na tomto akte osobne nepodieľajú. Každý podozrivý je povinný preukázať dôkazy, že kilometre v predávanom vozidle nestáčal a je súčasťou tohto podvodu bez svojho vedomia.

Zároveň, každý je technik povinný zistenie stáčania kilometrov zaznamenať do informačného systému a zároveň obratom informovať majiteľa vozidla s požiadaním o vykonanie nápravy u oprávneného subjektu, v opačnom prípade takémuto vozidlu nie je možné udeliť osvedčenie o technickej kontrole.

Aké sú pokuty

Dohľad nad dodržiavaním tohto ustanovenia má Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá môže uložiť pokutu vo výške od 5000 do 50 000 EUR každému kto takúto službu poskytne. Pokutu je možné vyrubiť najneskôr do piatich rokov od zistenia porušenia zákona.

Pri opakovanom zistení sa pokuta môže vyšplhať až na dvojnásobok.V prípade nerešpektovania predmetného nariadenia môže byť odobratý dokonca aj živnostenský list.

Ak príslušná Stanica technickej kontroly, polícia, či servis zistí, že kontrolované vozidlo má stočené kilometre je túto skutočnosť pod hrozbou pokuty, vo výške 300 EUR, nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii.

Môže pomôcť národný register údajov

Cieľom je vytvorenie národného registra údajov z odometra, kde budú zaznamenávané údaje z technickej kontroly, z emisnej kontroly, z kontroly originality, či z iných zdrojov, napríklad autorizovaných servisov a nezávislých opravovní.
Systém by mal odhaliť manipulácie s odometrami na dovezených a ojazdených vozidlách pred ich registráciou na území SR.


20.7.2017 / stkonline.sk

Overenie TK/EK vozidla


  1. Ako opraviť chybu v systéme overovania vozidiel?
  2. Overenie kilometrov už iba cez ODO-PASS
  3. Dovoz vozidla zo zahraničia
  4. Nižšie pokuty a viac staníc technickej kontroly
  5. Otvorenie siete STK
  6. Informácie o cookies
Image

Porovnajte si ceny PZP

6.2.2019 / stkonline.sk

Porovnajte si ceny povinného zmluvného poistenia pre vaše vozidlo. Neupredňostňujeme žiadnu poisťovňu a porovnania obsahujú všetky...

Čítaj ďalej